Taekkyon

Co to je taekkyon?

Taekkyon ( nebo také taekyun, taekkyeun, taekgyeun…) je originální korejské bojové umění. Pro taekkyon je typický uvolněný rytmický pohyb s četným arsenálem technik obsahující kopy, porazy, podmety a útoky a bloky především otevřenou rukou.

První písemné zmínky a vybrazení taekkyonu pocházejí z 19.století, kdy byla tato bojová hra velmi populární mezi vesnickým lidem i v městech, kde se pravidelně v době svátků pořádaly turnaje. Tento styl boje nebyl nikdy před okupací Japonskem Koreje kodifikován. Během okupace v rámci japonských snah o anihilaci korejské kultury byl taekkyon kompletně zakázán. Do moderní doby byl přenesen díky snaze mistra Son Duk-ki (1893–1987), který po korejské válce za podpory jihokorejské vlády opět taekkyon začal vyučovat a rozšířil. Tak bylo toto korejské bojové umění s typickým až tanečním pohybem v třídobém rytmu přeneseno do současnosti.

1.června 1983 byl taekkyon jmenován Důležitou nehmotnou kulturní památkou Koreje číslo 76. Po dalších desetiletích rozvoje byl taekkyon, jako první bojové umění vůbec, zapsán na seznam památek Unesco v listopadu 2011.

Taekkyon v ČR

Historie taekkyonu v ČR se začala psát od února 2013, kdy Martin Zámečník, mistr taekwon-do ITF, na své cestě za lepším porozuměním korejským bojovým uměním vycestoval na týdenní pobyt do Paříže a každý den absolvoval tréninky taekkyonu s mistrem Jeanem- Sebastianem Bressym, který se taekkyon naučil během svého několikaletého pobytu v Seoulu. Kromě malé skupinky v Německu, tak toto byla prakticky jediná možnost, jak se s tímto bojovým uměním, které dalo prazáklad taekwon-do, v Evropě seznámit.

Od té doby Martin Zámečník každoročně navštěvoval Francii za tréninkovými účely několikrát do roka a brzy začal i mistr Bressy pravidelně navštěvovat ČR a vyučovat taekkyon na soustředěních a akcích taekwon-do školy GBHS.

V dalším roce 2014 Martin Zámečník poprvé navštívil Seoul za účelem intenzivního tréninku taekkyonu a návštěvy památek a škol spojených s taekwon-do. Během každoročních tréninkových pobytů cvičil tři základní styly taekkyonu (taekkyunu…) – Taehan, Kyulun a Widae, ve kterých také získal první dany (obdoby černých pásků v jiných bojových umění).

V roce 2018 došlo ke vzniku Českého svazu taekkyonu a k nastartování pravidelných tréninků, seminářů a zkoušek.

Tréninky

Od 10.5. 2018 rozjíždíme zkušebně. Prozatím otevíráme až tři lekce týdně na ZŠ Campanus. Na základě zájmu budeme otevírat i další skupiny mimo Prahu od září 2018.

Taekkyon budete také moci cvičit na soustředěních školy TKD ITF GBHS.

  • Úterý 16:15 – 17:00
  • Čtvrtek 20:30 – 21:15
  • Neděle 17:00 – 18:00 (zatím pouze 20.5., 27.5., 10.6., 17.6.)

Kalendář akcí

Taekkyon budete také moci cvičit na soustředěních školy TKD ITF GBHS.

  • 27.-29.7. Asianfest, Praha – exhibice, krátká výuková lekce
  • 24.-26.8. Taekkyon a hopae víkend, zkoušky na technické stupně

Členství

Pro účast na běžných trénincích, trénincích na GBHS soustředěních, speciálních víkendech a zkouškách je nutné platit školné.

Elektronickou přihlášku pro členství ve škole připravujeme, bude k dispozici od příštího školního roku. O dočasném způsobu platby do té doby se informujte přímo na tréninku.

Měsíční zvýhodněné školné Měsíční školné Roční školné ( do června 2019)
Nečlen školy GBHS 300 Kč 400 Kč 2 700 Kč
Člen školy GBHS 200 Kč 300 Kč 1 800 Kč
Učitel GBHS nebo člen GBHS i ČSHS 100 Kč 200 Kč 900 Kč
Celoživotní člen GBHS zdarma zdarma zdarma

Zvažte využití ročního školného, které obsahuje nyní až 14 měsíců tréninku.

Kontakty


Martin Zámečník
+420 603 302 739