TechnickeStupne

Taekkyon

Home page > Grades / Degrees

Technické stupně

9. dan
8. dan
7. dan
6. dan
5. dan
4. dan Martin Zámečník
3. dan
2. dan
1. dan
1. pum
2. pum
3. pum
4. pum
5. pum Lenka Seménková
6. pum Anna Krbcová
7. pum Radek Záhejský
Martin Miffek
Michal Kindl
Renata Kochová
Daniel Koch
Michal Procházka
Omer Sen
8. pum Vojtěch Smrž
Zdeněk Pavelka
Vojtěch Mareš
Antonín Koch
Enver Kokolari
4. dan