Taekkyon

Home page > Grades / Degrees

Grades / Degrees

9. dan
8. dan
7. dan
6. dan
5. dan Martin Zámečník
4. dan
3. dan
2. dan
1. dan Renata Kochová
Jana Odstrčilová
Lenka Seménková
Marcela Minaříková
1. pum Michal Procházka
2. pum Eliška Fischerová
3. pum
4. pum Anna Krbcová
5. pum
6. pum
7. pum Radek Záhejský
Martin Miffek
Michal Kindl
Daniel Koch
Omer Sen
Zdeněk Pavelka
8. pum Vojtěch Smrž
Vojtěch Mareš
Antonín Koch
Enver Kokolari
4. dan